MENU

06 10 72 04 38

suites@pier.nl

Book
Now

Disclaimer

Pier Suites, onderdeel van De Pier BV, verleent u hierbij toegang tot de website: www.piersuites.nl. Op deze website is content (teksten, afbeeldingen en andere materialen) gepubliceerd. Deze content is door De Pier BV gecreëerd en door derden aangeleverd. De Pier BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Op deze website wordt content aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Pier BV. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Pier BV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Pier BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De Pier BV is niet verantwoordelijk voor informatie op de pagina’s en websites van derden.